درود ;
احتراما به دلیل حجم بسیار بالای سفارشات دیروز و امروز ۱۲ و ۱۳ دی ماه ۹۶ تحویل سرورها مقداری با تاخیر انجام خواهد شد.
پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.
ساینا سرور


Wednesday, January 3, 2018

« برگشت