متاسفانه باید اعلام کنیم که با قیمت فعلی ارز موجود در بازار ادامه سرویس دهی با تعرفه های فعلی امکان پذیر نمیباشد و ما مجبور به افزایش تعرفه های سرویس های خود هستیم

هرچقدر سعی خودمون رو کردیم که سود خودمون را همچنان پایین نگه داریم افزایش قیمت ندیم متاسفانه این مورد دیگر امکان پذیر نیست.

هزینه سرور ها با قیمت یورو 7700 تومان پرداخت میگردد

نزدیک به 3 سال میباشد ما روی قیمت های پایین خودمون پافشاری کردیم و سعی کردیم با همین قیمت ها کیفیت سرویس ها را همیشه حفظ کنیم و از بهترین دیتاسنترها سرویس دهی کنیم و به هیچ عنوان با افزایش قیمت موافق نبودیم.

با افزایش 50 درصدی قیمت ارز از زمان قیمت گزاری ساینا سرور همیشه سود خود را به کمترین مقدار نزدیک کردیم که قیمت را حفظ کنیم.

متاسفانه دیگر این امکان برای ما فراهم نیست و مجبور به افزایش 30 درصدی قیمت ها هستیم.

بهترین شایسته بهترین هاست.
ساینا سرور

 Saturday, May 5, 2018

« برگشت