سرور مجازی فرانسه OVH

512 مگ

25 گیگ هارد
سی پی یو 700Mhz 1Core
پهنای باند نانحدود
پورت 1 گیگ اختصاصی
سیستم عامل به انتخاب شما
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %

1 گیگ

45 گیگ هارد
سی پی یو 1000MHZ 1Core
پهنای باند نانحدود
پورت 1 گیگ اختصاصی
سیستم عامل به انتخاب شما
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %

2 گیگ

65 گیگ هارد
سی پی یو 2000Mhz 2Core
پهنای باند نانحدود
پورت 1گیگ اختصاصی
سیستم عامل به انتخاب شما
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %

4 گیگ

85 گیگ هارد
سی پی یو 4000Mhz 4Core
پهنای باند نانحدود
پورت 1 گیگ اختصاصی
سیستم عامل به انتخاب شما
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %

6 گیگ

100 گیگ هارد
سی پی یو 4000Mhz 8Core
پهنای باند نانحدود
پورت 1 گیگ اختصاصی
سیستم عامل به انتخاب شما
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %

8 گیگ

200 گیگ هارد
سی پی یو 4000Mhz 8Core
پهنای باند نانحدود
پورت 1 گیگ اختصاصی
سیستم عامل به انتخاب شما
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %