سرور مجازی آلمان Hetzner

512 مگ

25 گیگ هارد Enterprise
سی پی یو 700Mhz 1Core
پهنای باند نانحدود
پورت1گیگ اختصاصی
سیستم عامل به انتخاب شما
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %
(اتمام موجودی)

1 گیگ

45 گیگ هارد Enterprise
سی پی یو 1000Mhz 1Core
پهنای باند نانحدود
پورت1گیگ اختصاصی
سیستم عامل به انتخاب شما
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %
(اتمام موجودی)

2 گیگ

65 گیگ هارد
سی پی یو 2000Mhz 2Core
پهنای باند نانحدود
پورت1گیگ اختصاصی
سیستم عامل به انتخاب شما
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %

4 گیگ

85 گیگ هارد
سی پی یو 4000Mhz 4Core
پهنای باند نانحدود
پورت1گیگ اختصاصی
سیستم عامل به انتخاب شما
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %