سرور مجازی کانادا OVH

1 گیگ 5 عدد موجود است

مناسب فقط برای سرور مجازی میکروتیک
سی پی یو 1000MHZ 1Core
پهنای باند نانحدود
پورت 1 گیگ
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %

4 گیگ

85 گیگ هارد
سی پی یو 4000Mhz 4Core
پهنای باند نانحدود
پورت 1 گیگ
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %

6 گیگ

90 گیگ هارد
سی پی یو 8Core
پهنای باند نانحدود
پورت 1 گیگ
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %

8 گیگ

140 گیگ هارد
سی پی یو 8Core
پهنای باند نانحدود
پورت 1 گیگ
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %