سرور مجازی ایران آسیاتک (سرور بورس)

سرور مجازی ایران آسیاتک - 4 گیگ

40 گیگ هارد
سی پی یو 4 هسته ای
پهنای باند نانحدود
پورت 1 گیگ اختصاصی
سیستم عامل به انتخاب شما
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %

سرور مجازی ایران آسیاتک - 6 گیگ

60 گیگ هارد
سی پی یو 6 هسته ای
پهنای باند نانحدود
پورت 1 گیگ اختصاصی
سیستم عامل به انتخاب شما
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %

سرور مجازی ایران آسیاتک - 8 گیگ

90 گیگ هارد
سی پی یو 8 هسته ای
پهنای باند نانحدود
پورت 1 گیگ اختصاصی
سیستم عامل به انتخاب شما
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %

سرور مجازی ایران آسیاتک - 16 گیگ

140 گیگ هارد
سی پی یو 8 هسته ای
پهنای باند نامحدود
پورت 10 گیگ اختصاصی
سیستم عامل به انتخاب شما
منابع 100% اختصاصی
آپتایم 99.9 %